Στείλτε νέα και μηνύματα

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΟ ΒΕΥΗΣ: ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Ο ΕΡΓΑΤΗΣ"
ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΟ ΒΕΥΗΣ: ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΑ
Επιχειρήσεις

Ανατροπές στη Βεύη11 |8 |2010 07:48
Ανατροπές στη Βεύη

Του Σωτήρη Χιωτάκη
chiotaki@otenet.gr

Νέο σκηνικό φαίνεται ότι δημιουργείται στην διαδικασία εκμίσθωσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης με βάση τους συντελεστές βαρύτητας που δίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια των προσφορών τις οποίες θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Και ίσως το πλέον χαρακτηριστικό της νέας εξέλιξης να έγκειται στο ότι δίδεται κάποιο προβάδισμα σε ομίλους που συμμετέχουν στη διαδικασία και οι οποίοι έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή λιγνιτικής μονάδας, παρόλο που η πρόσκληση της 5ης Φεβρουαρίου δεν συναρτούσε την εκμίσθωση με αυτήν την προοπτική.

Πιο συγκεκριμένα, στην 19σέλιδη περιγραφή της “Διαδικασίας για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου λιγνιτωρυχείου της Βεύης” που δόθηκε την Δευτέρα στους ενδιαφερόμενους και την οποία έχει στην διάθεσή του το axiaplus gr., ως κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 30% προσδιορίζεται το ύψος του μισθώματος, το οποίο υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου ο οποίος εμπεριέχει και την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την τιμή, δηλαδή, στην οποία πωλούν οι ηλεκτροπαραγωγοί την παραγωγή τους στην χονδρεμπορική αγορά.

Είναι η πρώτη φορά που η πώληση οποιουδήποτε καυσίμου συνδέεται με την ΟΤΣ , σε μία εξέλιξη που ουσιαστικά παραπέμπει στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, και όχι εξορυσσόμενου καυσίμου, και η οποία εκτιμάται ότι δίνει ένα πρώτο προβάδισμα στον όμιλο της ΓΕΚ – Τέρνα, ο οποίος έχει ήδη αποκτήσει άδεια για την κατασκευή λιγνιτικής μονάδας στην Φλώρινα, καθώς και στο σχήμα Εlpedison – Άκτωρ, αφού η εταιρεία του ομίλου Μπόμπολα έχει καταθέσει ήδη αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη.

Επηρέασε η Τρόικα

“Προφανέστατα οι επαφές με την Τρόικα θα πρέπει να επηρέασαν τις εξελίξεις”, σχολιάζει παράγων της αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς η σύνδεση της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου με την κατασκευή μονάδας προφανώς …καθησυχάζει τους ελεγκτές σε σχέση με το ενδεχόμενο ο εξορυσσόμενος λιγνίτης να πωληθεί από τον μισθωτή της Βεύης στην ΔΕΗ.

Επίσης, με βάση την 19σέλιδη περιγραφή:

-Ως κριτήρια, η μη πλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόρριψη της πρότασης, ορίζονται η οικονομική επιφάνεια του προσφέροντος, το επιχειρησιακό σχέδιο και η εμπειρία σε χωματουργικά και εξορυκτικά έργα, χωρίς πάντως να λαμβάνεται υπ’ όψιν η εμπειρία ειδικά στην εξόρυξη και στην εκμετάλλευση λιγνίτη.

-Ως προς το σχέδιο εκμετάλλευσης, δίνεται συντελεστής βαρύτητας 20% στην εγγυημένη ετήσια παραγωγή λιγνίτη, μετά την πρώτη μισθωτική τριετία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 εκατ. τόνων λιγνίτη ετησίως. Επίσης, λαμβάνεται υπ’ όψιν η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου, η προτεινόμενη μέθοδος εκμετάλλευσης – εμπλουτισμού, ενώ δίνεται συντελεστής βαρύτητας 6% στις δαπάνες για έρευνα και 14% για το ύψος επενδύσεων σε μηχανολογικό και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου εντός των πέντε πρώτων μισθωτικών ετών.

-Ως προς τα περιβαλλοντικά, ζητούνται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία, η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά τη διαχείριση νερών, εδαφών, αποθέσεων, ατμόσφαιρας, την προστασία οικισμών, αρχαιολογικών ευρημάτων, υποδομών και τις αποστραγγίσεις. Συντελεστής βαρύτητας 15% αποδίδεται σε πρόσθετες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που αφορούν την διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων, λήψη προληπτικών μέτρων κ.λ.π., την υποχρέωση για προοδευτική αποκατάσταση του ορυχείου (επιχώσεις, αναπλάσεις, αναδασώσεις) κατά την διάρκεια της εκμετάλλευσης και όχι στο τέλος κ.α.

Κενό στα αντισταθμιστικά οφέλη

- Σε σχέση με τα αντισταθμιστικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία, συντελεστής βαρύτητας 15% αποδίδεται μόνο στον αριθμό θέσεων πλήρους απασχόλησης που θα έχουν δημιουργηθεί στο τέλος της πρώτης μισθωτικής τριετίας, με ελάχιστο αποδεκτό αριθμό τους 100 απασχολούμενους. Αντίθετα, δεν έχουν συγκεκριμένη βαρύτητα στην αξιολόγηση παράμετροι όπως η προστασία οικισμών, η δυνατότητα απασχόλησης ντόπιων κατοίκων, η εκτέλεση έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή, και η δυνατότητα χρησιμοποίησης εξορυκτικού – μεταφορικού εξοπλισμού τον οποίο διαθέτουν κάτοικοι της περιοχής.

-Τέλος, στα κριτήρια αξιολόγησης , αλλά χωρίς να αποδίδονται συγκεκριμένοι συντελεστές βαρύτητας προσδιορίζονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Να θυμίσουμε εδώ ότι, πέραν των προαναφερθέντων ομίλων, για την εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου έχουν ενδιαφερθεί ο όμιλος Μυτιληναίου, ο όμιλος Κοπελούζου, η ΕΛΜΙΝ εταιρεία συμφερόντων του Γιάννη Σ. Βαρδινογιάννη, ο όμιλος της Μηχανικής κ.α.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=219749&nt=108&lang=1
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα ματώσει; Προς το παρόν ματώνει η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα
http://www.genop.gr/new/index.php?option=com_content&view=article&id=330&catid=1:2009-08-08-10-27-00&Itemid=2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου